انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در ۱۴۰۲

۴/۵
انتقال بیمه شخص ثالث

نحوه انتقال تخقفیف بیمه شخص ثالث یکی از بزرگترین سوال هایی است که هنگام خرید و فروش خودرو برای خریدار و فروشنده پیش می آید . نقل و انتقال بیمه نامه سوم و تخفیفات بدون خسارت آن به ویژه اگر فروشنده راننده قانونی باشد که مدت زیادی است تصادف نکرده و خسارتی دریافت نکرده باشد، از جنبه های مالی و اقتصادی مهم معامله است. به همین دلیل کسب اطلاعات لازم از آخرین تغییرات قوانین نقل و انتقال بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۲ و اطلاع از شرایط انتقال این بیمه نامه حائز اهمیت است. اگر قصد معامله خودرو را دارید، بهتر است قبل از نهایی کردن همه چیز، ادامه این مقاله را بخوانید:

آیا تخفیف بیمه شخص ثالث قابل انتقال است؟

به طور کلی شما می توانید بیمه شخص ثالث را به دو روش انتقال دهید:

اگر ماشین شما فرسوده یا اسقاط شده و دارای بیمه نامه است.

اگر قصد فروش خودرو با بیمه نامه و خرید خودروی نو را دارید.

البته در نقل و انتقال بیمه شخص ثالث باید توجه داشته باشید که انتقال سند مالکیت وسیله نقلیه باید به صورت قطعی انجام شده باشد. زیرا امکان انتقال بیمه شخص ثالث خودرو با وکالت نامه یا وکالت نامه، تعویض پلاک، وکالت نامه کاری وجود ندارد. ضمناً مالک خودروی قبلی و جدید و صاحب بیمه نامه یا باید یک نفر باشد یا مالک جدید باید از خانواده درجه یک مالک قبلی (مادر، پدر، همسر یا فرزند) باشد. ). همچنین توجه داشته باشید که تخفیف بیمه شخص ثالث قبل از پایان اعتبار قابل انتقال نیست. شما می توانید قبل از اتمام بیمه نامه شخص ثالث با تخفیف و انقضای آن برای انتقال اقدام کنید اما در زمان تمدید بیمه نامه تخفیف ها به خودروی جدید واریز می شود.

نکته مهم دیگر در خصوص واگذاری تخفیف بیمه و تخفیف بدون خسارت این است که هر دو خودرو دارای یک نوع و کاربری هستند. به عنوان مثال، بیمه شخص ثالث یک خودروی سواری را نمی توان به تاکسی، موتور سیکلت یا کامیون منتقل کرد.

بیمه شخص ثالث در بیمه ایران حسینی بهترین نمایندگی بیمه ایران در کرج

قوانین مربوط به انتقال بیمه شخص ثالث و تغییرات مربوط به آن در ۱۴۰۲:

در قانون جدید انتقال بیمه شخص ثالث که از دی ماه ۱۳۹۷ توسط بیمه مرکزی ابلاغ شد، بیمه شخص ثالث کاملاً راننده محور است. یعنی همانطور که گفته شد تخفیفات بدون خسارت با فروش خودرو به خریدار منتقل نمی شود. مگر اینکه انتقال از خودروی شخص به خودروی دیگر یا از طرف بیمه شده به خانواده درجه یک وی (والدین، همسر و فرزندان) باشد. یعنی امکان انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به برادر وجود ندارد.

یعنی در قانون جدید امکان انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودروی نو وجود ندارد. مگر اینکه خریدار از اعضای اولیه و درجه یک خانواده فروشنده یا بیمه شده قبلی باشد. بدیهی است خریدار می تواند هنگام انتقال بیمه شخص ثالث نسبت به دریافت تخفیف به فروشنده و بیمه شده قبلی اقدام کند. اگر مالک یا خریدار جدید خودرو قصد داشته باشد که تخفیف های بیمه شخص ثالث خودرو مورد معامله را خریداری کند، باید از فروشنده یا بیمه شده قبلی بخواهد تا قبل از تمدید درخواست انتقال بیمه نامه به نام خود را به نمایندگی بیمه ارائه دهد. بیمه شخص ثالث کارشناس شرکت بیمه نیز مابه التفاوت تخفیف بیمه نامه قبلی خریدار و بیمه فروشنده را محاسبه می کند و با پرداخت این مبلغ، تخفیف های بیمه نامه قبلی فروشنده به خودروی جدید به نام خریدار منتقل می شود.

در صورتی که همزمان با فروش خودرو قصد خرید خودروی جدید و انتقال تخفیف بیمه به پلاک جدید را ندارید، می توانید با اخذ گواهی حفظ و نگهداری خودرو، این تخفیفات را تا خرید خودروی جدید برای خود نگه دارید. تخفیف بدون خسارت شخص ثالث از شرکت بیمه. البته همچنان مهم است که استفاده از خودروی قبلی همانند خودروی جدید باشد. وقتی محاسبه کنیم از سال دوم به بعد هر سال ۵ درصد به تخفیف بیمه شخص ثالث اضافه می شود و کاهش تخفیف بدون ضرر این بیمه نامه تا ۴۰ درصد برای خسارت مالی و حتی تا ۷۰ و ۱۰۰% حق بیمه پرداختی شما برای خسارات جانی می بینیم که حفظ تخفیف ها یک پس انداز مالی بسیار قابل قبول است.

شرایط و ضوابط مربوط به انتقال اقساطی تخفیفات بیمه شخص ثالث دقیقاً مانند بیمه شخص ثالث نقدی می باشد. یعنی هر نکته ای که برای انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث گفته شد برای انتقال بیمه نامه اقساطی شخص ثالث نیز قابل اجراست. ضمناً هنگام انتقال تخفیفات باید اصل و کپی گواهی اقساط را به همراه داشته باشیم.

آیا با تعویض پلاک تخفیف بیمه از بین می رود؟

تخفیف بدون ضرر در بیمه نامه شخص ثالث متعلق به صاحب وسیله نقلیه (صاحب پلاک وسیله نقلیه) بوده و طبق مقررات بیمه شخص ثالث، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی می توانند استفاده کنند. سابقه تخفیفات بدون ضرر بیمه نامه شخص ثالث پلاک قبلی خود همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن انتقال به وسیله نقلیه دیگری از همان نوع (به عنوان مثال سواری تا سواری) که متعلق به خودتان است، همسر، والدین یا فرزندان نزدیک آنها. لذا با توجه به اینکه سابقه پلاک و تخفیف بیمه نامه شخص ثالث به مدت نامحدود در بانک اطلاعات ترافیک و بیمه (بیمه و بیمه مرکزی) محفوظ است، با واگذاری پلاک قدیمی به شخص دیگری، رانندگی و بیمه. سوابق، از جمله تخفیف، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. عدم خسارت صاحب قبلی پلاک از بین نمی رود و افراد با توجه به سوابق بیمه ای از تخفیف برخوردار می شوند.

قوانین انتقال تخفیف این بیمه نامه چه تغییراتی دارد؟

قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث خرید بیمه شخص ثالث در بیمه ایران حسینی بهترین نمایندگی بیمه ایران در کرج

به طور کلی تغییرات بخشنامه جدید واگذاری تخفیف بیمه شخص ثالث، سوابق تخفیف بدون ضرر بیمه شخص ثالث برای هر راننده به شرح زیر ثبت می شود:

 • سوابق تخفیف خسارت بیمه شخص ثالث متعلق به انتقال دهنده است. امکان واریز تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث به مالک خودرو جدید (گیرنده جدید بیمه شخص ثالث) وجود ندارد.
 • واحدهای صادرکننده بیمه و سامانه های خرید اینترنتی بیمه باید هنگام صدور بیمه نامه مدارک تأیید مالکیت خودرو شامل کارت خودرو و برگ سبز خودرو را دریافت و کنترل کنند.
 • در صورت تعویض پلاک، تخفیف بیمه نامه شخص ثالث برای انتقال گیرنده حذف می شود.
 • هنگام تمدید بیمه نامه شخص ثالث، استعلام بیمه از سنهاب و درج اطلاعات بر اساس آن ضروری است. این موضوع در هنگام انتقال تخفیفات بدون ضرر از بیمه نامه اول به بیمه نامه دوم اهمیت بیشتری پیدا می کند.
 • در صورتی که فروشنده پلاک را به نام خود تغییر داده باشد، سوابق تخفیفات بدون خسارت وی حذف می شود.
 • انتقال سوابق عدم خسارت به خریدار خودرو جدید خلاف قانون بوده و با تخلفات برخورد قانونی خواهد شد.
 • امکان انتقال تخفیفات بدون آسیب انواع خودروها به خودروی هم نوع دیگر وجود دارد.
 • امکان صدور الحاقیه انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث قبل و بعد از انتقال بیمه شخص ثالث به مالک جدید خودرو.
 • اخذ حق بیمه مدت باقیمانده از بیمه سوم برای انتقال تخفیفات بیمه سوم قانونی نیست.
 • امکان انتقال سوابق تخفیف بیمه بدون خسارت شخص ثالث با صدور گواهینامه و بدون پرداخت حق بیمه وجود دارد.
 • در صورت انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودروی جدید، حق بیمه از بیمه گذار اخذ نمی شود.
 • انجماد یا حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالث تا اطلاع ثانوی با اصلاح بیمه نامه هیچ هزینه ای ندارد.
 • اگر فردی دو خودرو داشته باشد نمی تواند سومین تخفیف بیمه خودروی یک خودروی خود را به خودروی دیگر خود منتقل کند.
 • کلیه تخفیفات بدون ضرر شخص ثالث به طور کامل به یک بیمه نامه منتقل می شود.

اگر قصد خرید بیمه شخص ثالث را دارید با مشاوران ما در بیمه ایران حسینی ، بهترین نمایندگی بیمه ایران در کرج تماس حاصل فرمایید.

مدارک لازم جهت انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

برای انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث باید مدارک زیر را به کارشناس بیمه تحویل دهیم:

 • بیمه نامه جدید خودرو
 • کپی کارت ماشین قدیمی
 • کپی بیمه شخص ثالث ماشین قدیمی
 • کارت اصلی ماشین یک ماشین جدید
 • کپی کارت ماشین جدید
 • اصل و کپی گواهی ضایعات (برای خودروهای دست دوم)

نحوه انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودروی جدید

برای انتقال سابقه بیمه شخص ثالث معمولاً مراجعه به نمایندگی صادرکننده بیمه نامه قبلی یا شعبه مرکزی شرکت بیمه فوق الذکر ضروری است. در این صورت بنا به درخواست شما، شرکت مذکور پس از دریافت مابه التفاوت هزینه بیمه شخص ثالث خودروی قدیمی در روزهای باقی مانده، با صدور الحاقیه ای تخفیف های بیمه شخص ثالث قبلی را حذف و به خودروی جدید منتقل می کند. بدون در نظر گرفتن تخفیف یعنی برای انتقال تخفیف باید مبلغ تخفیف اعمال شده روی بیمه نامه را پرداخت کنید و سپس می توانید تخفیف ها را انتقال دهید.

انتقال تخفیف این بیمه نامه به پلاک جدید

سه نکته مهم برای انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به پلاک جدید:

 • تمامی خودروهای زیرو از زمان خروج از کارخانه دارای بیمه شخص ثالث هستند. شما نمی توانید تخفیف های بیمه شخص ثالث خودروی قبلی خود را به بیمه شخص ثالث خودرو صفر منتقل کنید. در واقع باید منتظر تمدید بیمه سوم خودرو باشید. در آن زمان اگر اعتبار بیمه شخص ثالث قبلی تمام نشده است، می توانید تخفیف های آن را به بیمه خودرو جدید منتقل کنید.
 • برای انتقال بیمه نامه شخص ثالث خودروی اسقاط شده، ابتدا باید ثابت کنید که خودرو از کار افتاده است و مدرکی ارائه دهید که خودرو فرسوده دیگر وجود قانونی ندارد. در این گونه موارد باید اصل برگه اسقاط خودرو و الحاقیه ابطال بیمه نامه قبلی را جهت انتقال بیمه شخص ثالث به همراه داشته باشیم.
 • امکان انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در صورت فروش خودرو به صورت قراردادی یا نمایندگی وجود ندارد. یعنی فقط با انتقال سند قطعی می توانیم تخفیف بیمه شخص ثالث را بگیریم. خودروهایی که با وکالت یا وکالتنامه به فروش می رسند امکان انتقال تخفیف بیمه را ندارند.

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث از وانت به سواری و بالعکس

یکی از شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث همین استفاده از وسایل نقلیه است. در واقع هر دو خودرو باید در یک گروه باشند و امکان انتقال سابقه بیمه شخص ثالث از انواع وانت به خودروهای سواری و یا بالعکس وجود ندارد.

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به همسر، فرزند، برادر یا خواهر

تخفیف بیمه شخص ثالث فقط به خودروی جدید فروشنده خودرو یا اعضای درجه یک خانواده وی قابل انتقال است. اعضای درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان هستند. در واقع امکان انتقال تخفیف به برادر یا خواهر وجود ندارد. دو راه برای انتقال سابقه بیمه به شخص دیگری وجود دارد. یکی تماس با پشتیبانی و کارشناسان ازکی است که به وسیله آن می توانید درخواست تمدید برای انتقال سابقه بیمه شخص ثالث کنید و پس از آن تخفیف شما منتقل می شود. روش دوم نیز حضوری و فیزیکی است که برای این کار کافی است به یکی از نمایندگان شرکت بیمه خود مراجعه کنید. هنگام انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر و فرزندان) باید مدرکی مانند شناسنامه که نشان دهنده رابطه شما باشد به همراه داشته باشید. در این صورت طبق قانون انتقال بیمه شخص ثالث می توانید تخفیفات را به اعضای درجه یک خانواده خود منتقل کنید.

کد یکتا در بیمه شخص ثالث

روش انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به شرکت بیمه دیگر چگونه است؟

این اتفاق می افتد که به دلایلی مانند ارائه خدمات ضعیف، کیفیت خدمات، پرداخت غرامت و غیره از شرکتی که بیمه نامه شخص ثالث خود را از آن خریده اید رضایت ندارید. ممکن است با یک شرکت بیمه با حق بیمه کمتر یا خسارت بیشتر ملاقات کرده باشید. پوشش. همانطور که می دانید در زمان خرید خودرو با رتبه صفر از شرکت خودروسازی، بیمه نامه شخص ثالث به مدت یک سال برای خودرو ثبت می شود که شما حق انتخاب در مورد نوع آن را ندارید و ممکن است می خواهید پس از تمام این بیمه نامه، خودروی خود را به شرکت دیگری بیمه کنید. در این صورت می توانید پس از اتمام مدت بیمه نامه خود، بیمه نامه خود را با خدمات و قیمت بهتر در یک شرکت بیمه دیگر تمدید کنید. اگر چند سال تخفیفات بدون خسارت در بیمه نامه شخص ثالث خود دارید، می توانید آن را به خودروی جدید یا بستگان درجه یک خود انتقال دهید و با حفظ تخفیفات بدون خسارت، بیمه نامه جدیدی دریافت کنید.

نقل و انتقالات تخفیف بیمه موتور سیکلت شخص ثالث

نقل و انتقال بیمه شخص ثالث موتور سیکلت هیچ تفاوتی با انتقال بیمه شخص ثالث خودرو ندارد و طبق همان قوانین و مدارک انجام می شود. باید در نظر داشته باشید که بیمه موتور به وسیله نقلیه ای با کاربری متفاوت مانند سواری قابل انتقال نیست و تخفیف ها فقط به موتور جدید تعلق می گیرد.

آیا عدم انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در زمان فروش مشکلی ایجاد نمی کند؟

در صورتی که بیمه نامه شخص ثالث به نام صاحب خودرو جدید ثبت نشده باشد مشکل خاصی وجود ندارد. یعنی متفاوت بودن بیمه شده و مالک خودرو مانعی برای پرداخت خسارت نیست و هزینه خسارات ناشی از حوادث رانندگی به مالک خودرویی که نامش در سند ثبت شده است پرداخت می شود. در واقع تنها شرط پرداخت خسارت این است که مشخصات خودرو در بیمه نامه و کارت خودرو یکسان باشد.

در صورت آسیب دیدگی جانی در حوادث رانندگی می توانید از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کنید. در اینجا مهم است که سند خودرو و نام مالک یکی باشد. یعنی حتی اگر بیمه نامه به نام صاحب خودرو نباشد باز هم می توانید از آن به عنوان وثیقه استفاده کنید. با همه اینها توجه داشته باشید که اگر بیمه سوم خود را در زمان مناسب انتقال ندهید، تخفیف های بیمه سوم خود را از دست خواهید داد.

به طور کلی در یکی از شرایط زیر نیاز به انتقال بیمه شخص ثالث وجود دارد و انتقال و حفظ تخفیفات آن الزامی است:

 • انتقال بیمه شخص ثالث به شرکت دیگری
 • انتقال بیمه شخص ثالث از خودروی قدیمی و فرسوده به خودروی جدید
 • انتقال بیمه شخص ثالث به خودرو صفر
 • انتقال بیمه شخص ثالث به مالک جدید
 • انتقال بیمه شخص ثالث به ماشین جدید

خرید بیمه شخص ثالث از بیمه ایران نمایندگی حسینی :

ما سعی کردیم کلیه نکات مربوط به انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث را در این مقاله گردآوری کنیم. اگر در زمینه شرایط و قوانین بیمه شخص ثالث به سوالی برخوردید، می‌توانید با کارشناسان ما در بیمه ایران حسینی ( بهترین نمایندگی بیمه ایران در گوهردشت ) تماس حاصل فرمایید تا اطلاعات لازم در اختیار شما قرار گیرد. 

هم چنین در صورت نیاز به تمدید یا خرید بیمه شخص ثالث خود نیز میتوانید با ما در بیمه ایران حسینی (بهترین نمایندگی بیمه ایران در کرج ) تماس حاصل فرمایید تا در این زمینه یاری رسان شما باشیم . 

ممنون که تا پایان این مقاله همراه ما بودید . 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09126507886