به دلیل اتفاقی که برسر افرادی در اثر انفجار دیگ بخار افتاد سبب شد تا بیمه ای با عنوان بیمه بخار که همان بیمه مهندسی است که امروزه شرکت های بیمه آن را به افراد ارائه می دهند است.

بیمه مهندسی زیر مجموعه بیمه اموال می باشد که تمامی خسارت های که ممکن از در طی ساخت سازه یا انجام پروژه اتفاق بیوفتد را تحت پوشش قرار می دهد.

انواع بیمه مهندسی در کرج

بیمه مهندسی تمام خطر نصب در کرج

یکی از جدیدترین‌ انواع بیمه مهندسی، بیمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ است و امروزه‌ در دنیا کاربرد فراوانی دارد. این‌ نوع‌ بیمه‌، معمولاً پوشش‌های لازم‌ در زمان‌ نصب‌ کلیه‌ ماشین‌ آلات‌ صنعتی، کارخانه‌ها و همچنین‌ ساخت‌ اسکلت‌های فلزی ساختمان‌های بلند، را ارائه‌‌ می‌دهد. پروژه‌های احداثی تأسیساتی و کارخانجات که ارزش اقلام مورد نصب در آن‌ها بیش از مصالح و کارهای ساختمانی باشد، تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب قرار‌ می‌گیرند.

در گذشته‌ برای پوشش‌ دهی خطرات‌ یک پروژه‌ باید بیمه ‌نامه‌‌های متعددی از شرکت‌های بیمه‌ گر تهیه‌‌ می‌شد تا بتوان خطرات‌ گوناگونی چون‌ آتش‌سوزی، مسئولیت‌ مدنی، سرقت‌، دزدی با شکستن‌ حرز، سیل‌، طوفان‌، زلزله‌ و … را پوشش‌ داد. اما بیمه ‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششی کلی ارائه‌‌ می‌دهد و تمام‌ این موارد را در بر‌ می‌گیرد.

شرایط ‌بیمه‌نامه‌های تمام خطر نصب و تمام خطر پیمانکاران تقریباً مشترک‌ می‌باشد و تنها در برخی موارد اختلاف دارند.

بیمه مهندسی تمام خطر پیمان کار در کرج

گسترش‌ سریع‌ تکنولوژی و توسعه‌ ابزارهای ساخت‌ و کاربرد مواد اولیه‌ جدید در زمینه‌ صنایع‌ و مهندسی برای ساخت‌ پروژه‌‌های ساختمان‌های مسکونی، اداری، بیمارستان‌ها، مدارس‌، تئاترها، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها، پل‌ها، سدها، آب ‌بندها، تونل‌ها، سیستم‌های آبرسانی و زه کشی، بندرگاه‌ها و ایجاد کانال‌ها باعث‌ شده‌ است که‌ از طرف پیمانکاران‌ تقاضا نسبت‌ به‌ این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه ‌ای ایجاد شود. این‌ نوع‌ بیمه‌، رشته‌ جدیدی شمرده‌ میشود و کاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ کارهای مورد مقاطعه از قبیل‌ خاکبرداری، انجام‌ امور هموارسازی زمی‌ها و غیره، اجرای موقت‌ تأسیسات‌ مورد نیاز کارگاهی و پروژه‌‌های اصلی است‌.

بیمه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات در کرج

این نوع بیمه نامه، متعهد به جبران خسارت‌های وارد به تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران در طول مدت به کارگیری آنها در اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی‌ می‌باشد.

بیمه مهندسی شکست ماشین آلات در کرج

بیمه شکست ماشین آلات برای جبران خسارت‌های مالی ناشی از وقوع حادثه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی‌ می‌باشد. آنچه که در بیمه شکست ماشین آلات اهمیت دارد، مدیریت، تعمیرات و نگهداری و بازرسی توسط بهره بردار و سیستم ایمنی و آتش نشانی‌ می‌باشد. در بیمه شکست ماشین آلات، هزینه جایگزینی ماشین آلات و یا تأسیسات تحت پوشش قرار‌ می‌گیرد، بنابراین مواردی مانند هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه نصب و کارهای ساختمانی نیز قابل بیمه شدن‌ می‌باشد.

باید توجه داشت که این ‌بیمه‌نامه هزینه تعمیر و نگهداری را جبران نمی‌کند بلکه یک بیمه حادثه ای بوده و کیفیت سیستم تعمیر و نگهداری در ارزیابی ریسک مؤثر‌ می‌باشد. تمام موضوعات بیمه‌ای که در زمان احداث‌ می‌توانند تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب قرار گیرند، در زمان بهره برداری‌ می‌توانند تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار گیرند.

بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیک در کرج

تمام دستگاه‌ها و تجهیزاتی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی آن از ارزش قطعات مکانیکی بیشتر باشد، که در رشته‌های مختلف صنعت، پزشکی، تجارت و خدمات مختلف مورد استفاده‌ می‌گردد، تحت پوشش این بیمه قرار‌ می‌گیرند.

بیمه مهندسی ریسک های تکمیل شده ساختمانی در کرج

این ‌بیمه‌نامه هرگونه نقصی در سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط، اجرای نادرست، مواد و مصالح معیوب را در طی مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه که به بیمه‌گر اعلام شود و در زمان صدور گواهی پایان کار به وسیله ‌بیمه‌گذار و گواهی تأیید بازرس فنی، آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

سازه‌‌های اصلی ساختمان شامل تمام اجزاء سازه داخلی و خارجی باربر که برای پایداری یا استحکام بنا ضروری هستند شامل پی‌ها، ستون‌‌ها، کف‌‌ها، تیر‌ها، بادبند‌ها، تمام دیوارها و سقف‌‌ها‌ می‌باشد.

سازه‌های جانبی ساختمان شامل کلیه اجزای غیر باربر ساختمان مانند دیوارهای غیر باربر، در و پنجره‌ها، گچ‌ کاری‌ها، کاشی‌کاری‌‌ها، کف ‌پوش‌ها، نازک‌ کاری‌‌ها، فاضلاب‌های داخلی، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌‌های اصلی ساختمان تعریف شده‌اند.

این ‌بیمه‌نامه خسارات مالی ناشی از عیوب پنهان ساختمان از جمله ویرانی کل ساختمان، هزینه‌های جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت، هزینه‌های پاکسازی محل و برداشت ضایعات و مواردی از این قبیل را پوشش‌ می‌دهد.

09126507886