بیمه مهندسی یکی دیگر از انواع طرح های بیمه در بیمه ایران است. این بیمه باعث رونق اقتصادی شده و راه خوبی برای تضمین سرمایه در بخش خصوصی و دولتی است. بیمه مهندسی کلیه افرادی که در پروژه های زیربنایی، عمرانی و صنعتی اعم از مالکان، پیمانکاران و مهندسین مشاور در برابر حوادث مختلف فعالیت می کنند را تحت پوشش قرار می دهد. یکی از مزایای بیمه مهندسی جبران خسارات مادی بیمه شده و غرامت های ناشی از مسئولیت مدنی مجریان مشمول اشخاص ثالث می باشد.

بیمه باعث ایجاد امنیت و آرامش می شود و نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و غیر مترقبه را از بین می برد و باعث رونق فعالیت های اقتصادی نیز می شود. با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه سرمایه امنیت است، این امر بدون بیمه محقق نمی شود. شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به توانایی پذیرش انواع پوشش های بیمه ای و با هر سرمایه ای در تلاش است تا با ایجاد امنیت در فعالیت های روزمره و بخش های سرمایه گذاری گامی موثر در این بخش بردارد.

بیمه مهندسی ایران همانطور که از نامش پیداست فعالیت مهندسان در رشته های مختلف را پوشش می دهد. این بیمه برای پوشش خسارات ناشی از ساخت و سازهای مهندسی و پروژه های اجرایی در این زمینه در نظر گرفته شده است. شرکت بیمه ایران متعهد می شود کلیه افراد ذینفع در پروژه ها از قبیل مهندسان مشاور، صاحبان صنایع، کارفرمایان و پیمانکاران را در قبال خسارات احتمالی در حین عملیات ساختمانی و زیربنایی بیمه کند. بیمه های مهندسی دارای زیرمجموعه های مختلفی به شرح زیر می باشند.

انواع بیمه نامه مهندسی بیمه ایران

بیمه های مهندسی به شاخه ها و زیرشاخه های مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

بیمه های دوره ساخت و ساز

این بیمه به دو قسمت تقسیم می شود که در ادامه توضیح داده شده است.

۱- نصب بیمه تمام ریسک (EAR)

یکی از جدیدترین انواع بیمه های مهندسی، بیمه تمام خطر نصب است و امروزه در دنیا بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع بیمه معمولاً در هنگام نصب کلیه ماشین آلات صنعتی، کارخانه ها و همچنین ساخت اسکلت فلزی ساختمان های بلند پوشش های لازم را ارائه می کند. پروژه های ساختمانی تاسیسات و کارخانجات که ارزش اقلامی که قرار است در آنها نصب شود بیشتر از مصالح و کارهای ساختمانی باشد مشمول بیمه کامل ریسک نصب می باشند.

خسارات تحت پوشش بیمه تمام ریسک نصب (EAR)

لازم به توضیح است که در بسیاری از موارد اجرای پروژه تاسیساتی نیاز به انجام برخی از علوم ساختمانی است که در چنین مواردی بخش ساختمان نیز تحت پوشش قرار می گیرد. شرایط بیمه ریسک کامل نصب و ریسک کامل پیمانکاران تقریباً یکسان و فقط در مواردی است. تفاوت هایی وجود دارد. در زیر به این موارد اشاره می شود.

 • آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما و اطفاء حریق.
 • سیل، باران، برف، بهمن، امواج دریا و طوفان.
 • زمین لرزه، فرونشست، جابجایی (لغزش) لایه ها و سنگ های زمین.
 • سرقت با شکستن حرز و سرقت ساده.
 • عدم مهارت، نداشتن تجربه، اقدامات بدون سوء نیت بیمه گذار و همچنین سهل انگاری کارکنان وی.
 • ایجاد فشار یا خلاء، تجزیه نیروی گریز از مرکز.
 • ریزش آوار، سایر عوامل خارجی و صدمات در حین حمل و نقل کالا.
 • خسارات ناشی از جراحات جانی و بیماری های ناشی از اشخاص ثالث صرف نظر از اینکه منجر به فوت شود یا خیر.
 • خسارات وارده به اموال اشخاص ثالث.
 • پرداخت هزینه حذف ضایعات ناشی از حوادث و خطرات بیمه شده.

 

خسارات خارج از پوشش بیمه تمام ریسک نصب (EAR)
 • خسارات ناشی از اشتباه در طراحی پروژه (به استثنای موارد خاص)، استفاده از مصالح نامناسب و قطعات معیوب.
 • آسیب به ماشین آلات و تجهیزات ناشی از خرابی مکانیکی یا الکتریکی.
 • خسارات ناشی از اعمال عمدی و سهل انگارانه بیمه شده یا کارکنان وی.
 • خسارات ناشی از جرایم قراردادی، تاخیر در تکمیل پروژه و عدم اجرا یا فسخ قرارداد.
 • خسارات ناشی از جنگ، تهاجم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه جنگ داخلی، شورش، انقلاب یا قیام، شورش و اعتصاب کارگران.
 • خسارات ناشی از توقیف، ضبط و مصادره یا تخریب اموال و یا خسارت وارده به آن به دستور دولت محلی یا قانونی یا هر مرجع ذیصلاح دیگر.
 • خسارات ناشی از واکنش های هسته ای، آلودگی های مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیواکتیویته.
دوره بیمه تمام ریسک کامل

مدت بیمه نامه تمام ریسک نصب از زمان تخلیه ماشین آلات و اشیاء بیمه شده در محل نصب شروع و تا پایان عملیات نصب ادامه خواهد داشت. بنابراین در طول مدت بیمه، هرگونه کسری و خسارت ناشی از انبارداری، نصب و آزمایش، بهره برداری یا تست بار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

۲- بیمه تمام ریسک پیمانکاران (CAR)

این بیمه نامه خسارات ناشی از حوادث ناشی از پروژه های ساختمانی و عملیات ساختمانی انواع سازه ها از قبیل ساختمان ها، کارخانه ها، راه آهن، جاده ها، سدها، پروژه های آبیاری و زهکشی، تونل ها، پل ها، موج شکن ها و مانند آن را پوشش می دهد. پوشش می دهد

خسارات تحت پوشش بیمه تمام ریسک پیمانکاران (CAR)

حدود پوشش این نوع بیمه نامه شامل کلیه ریسک های رایج در این زمینه می باشد به جز خطراتی که به صراحت در شرایط عمومی بیمه نامه درج شده است. به عبارت دیگر بیمه گر مسئول پرداخت هرگونه خسارات و خسارات مالی ناگهانی است که در طول مدت بیمه به اموال مورد بیمه و یا در مراحل مختلف پروژه در محل مورد بیمه وارد می شود. تمام موارد در زیر توضیح داده شده است.

 • آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما و خسارات ناشی از اطفاء حریق.
 • سیل، باران، برف، بهمن، امواج دریا و طوفان.
 • زمین لرزه، فرونشست، جابجایی (لغزش) لایه ها و سنگ های زمین.
 • فقدان مهارت و تجربه، اقدامات بدون سوء نیت بیمه گذار و همچنین بی توجهی کارکنان وی.
 • سرقت با شکستن حرز و سرقت ساده.
 • خسارات وارده به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و تجهیزات کارگاهی در محل پروژه یا در حین حمل و نقل یا بارگیری یا تخلیه.

خساراتی که توسط بیمه تمام ریسک پیمانکاران (CAR) پوشش داده نمی شود

 • خسارات ناشی از جنگ، تهاجم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش، شورش، انقلاب یا قیام، شورش و اعتصاب کارگران.
 • توقیف، مصادره، مصادره، تخریب اموال یا آسیب رساندن به آن به دستور دولت محلی یا قانون یا هر مرجع ذیصلاح دیگر.
 • واکنش های هسته ای، آلودگی های مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیواکتیویته.
 • عمل عمدی یا قصور بیمه شده.
 • تعطیلی کامل یا جزئی کار.
 • خسارات ناشی از طرح اشتباه
 • هزینه های تعویض یا رفع عیوب کار یا مصالح ساختمانی.
 • فرسودگی و فساد ناشی از مواد شیمیایی و زنگ زدگی و آسیب ناشی از عدم استفاده و شرایط عادی آب و هوایی.
 • خرابی و اختلال در کار تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی.
 • خسارات وارده به پرونده ها، نقشه ها، کتاب ها، اسکناس ها، ارز، تمبر، اسناد، سفته، برات و اوراق بهادار.

مدت بیمه ریسک کامل پیمانکار

این بیمه نامه با شروع فعالیت و تخلیه کالای مورد بیمه در محل پروژه شروع و پس از اتمام ساختمان، در زمان تحویل یا بهره برداری پایان می یابد. بیمه گر می تواند دوره آزمایش (راه اندازی) و دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز پوشش دهد.

بیمه های بیمه مهندسی ایران به بخش های مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

۱- بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (CPM)

بیمه مهندسی ماشین آلات و کالا خساراتی که ممکن است در حین کار و در حین ساخت و عملیات اجرایی به ماشین آلات وارد شود مشمول این بیمه بوده و خسارت وارده جبران خواهد شد. این نوع بیمه در موارد زیر تفکیک و دسته بندی می شود.

این بیمه نامه شامل ماشین آلات و تجهیزاتی از قبیل لودر، بولدوزر، جرثقیل، تاور کرین و مواردی از این دست است که پیمانکاران برای اجرای پروژه از آن ها استفاده می کنند.

خطرات تحت پوشش بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (CPM)

 • آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما و خسارات ناشی از اطفاء حریق.
 • سیل، باران، برف، بهمن، امواج دریا و طوفان.
 • زمین لرزه، فرونشست، جابجایی (لغزش) لایه ها و سنگ های زمین.
 • فقدان مهارت و تجربه، بدون سوء نیت بیمه گذار و همچنین سهل انگاری کارکنان وی عمل می کند.
 • سرقت با شکستن حرز و سرقت ساده.
 • خسارات ناشی از استفاده از آب یا سایر اقدامات اطفای حریق.
 • سقوط، برخورد، واژگونی.
 • وندالیسم غیر گروهی
 • سایر حوادث غیر از مواردی که صراحتاً در بیمه نامه قید شده است.

دوره بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران

مدت این بیمه معمولا یک سال است. مگر اینکه تحت پوشش بیمه پیمانکار و نصب باشد که در این صورت مدت هر دو بیمه یکسان خواهد بود.

۲- بیمه خطر سازه های عمرانی تکمیل شده (CECR)

این بیمه نامه خسارت وارده به انواع سازه های عمرانی از قبیل ساختمان، برج، سیلو، تونل، سد و … را در حین بهره برداری پوشش می دهد.

خطرات تحت پوشش بیمه سازه های ساخت و ساز تکمیل شده (CECR)

این خطرات تحت پوشش دقیقاً همان خطراتی است که تحت پوشش بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (CPM) قرار می گیرند.

دوره بیمه برای خطرات سازه های ساخت و ساز تکمیل شده

این بیمه نامه ها می توانند به صورت سالیانه صادر شوند و از ابتدا برای چندین سال تمدید یا صادر شوند. حداکثر مدت پوشش این بیمه نامه ها به عمر مفید سازه ها بستگی دارد.

سوالات متداول

 

۳- بیمه خرابی ماشین آلات (MB)

این بیمه مهندسی ماشین آلاتی مانند خط تولید کارخانه، نیروگاه ها و … را پوشش می دهد که ارزش قطعات مکانیکی آنها بیشتر از قطعات الکتریکی است.

این بیمه نامه پوشش گسترده ای برای خسارات غیرقابل پیش بینی ناگهانی در حین کار برای انواع دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی، ابزار و ماشین آلات تولید کننده برق (دیگ ها، توربین ها و ژنراتورها)، تاسیسات شبکه برق (ترانسفورماتور، تجهیزات الکتریکی تحت فشار قوی و ضعیف) تولید دارد. ماشین آلات و تجهیزات کمکی (ماشین آلات و ماشین های بافندگی، ماشین آلات کاغذسازی، پمپ ها، کمپرسورها، مخازن، لوله ها، لوله ها و …) و … رخ می دهد.

خطرات تحت پوشش بیمه خرابی ماشین آلات (MB)

 • اشتباهات در طراحی (محاسبات، نقشه ها، نقشه ها، مشخصات فنی)
 • خطاهایی که در حین ساخت یا نصب ماشین آلات رخ می دهد.
 • معایب در ریخته گری و مواد اولیه.
 • اشتباه در نحوه کار با دستگاه ها، عدم مهارت، سهل انگاری، عدم تجربه، اعمال بدون سوء نیت بیمه گذار و همچنین سهل انگاری کارکنان.
 • خرابی ناشی از نیروی گریز از مرکز، اتصال کوتاه و سایر دلایل الکتریکی.
 • کمبود آب در دیگ های بخار، انفجار فیزیکی.
 • طوفان و یخبندان، یخ شناور.
 • مدت بیمه خرابی ماشین آلات
 • مدت این بیمه نامه یکسال است ولی در صورت درخواست بیمه شده قابل تمدید می باشد.

۴- بیمه خرابی ماشین آلات (MLOP)

این بیمه نامه عدم کسب سود ناخالص ناشی از خرابی ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات ماشین آلات مانند خطوط تولید کارخانه، نیروگاه و مانند آن را پوشش می دهد.

خسارات تحت پوشش بیمه خرابی ماشین آلات (MLOP)

 • هزینه های جاری (مانند حقوق، حق الزحمه، استهلاک، پرداخت های تامین اجتماعی، سایر هزینه های جاری و هزینه های مستقل از خسارت مالی).
 • سود خالص واحد تولیدی (تفاوت سود ناخالص از هزینه های جاری).

این بیمه نامه علاوه بر هزینه های جاری و سود خالص، هزینه های اضافی ناشی از وقفه های کاری را نیز تحت پوشش قرار می دهد که عبارتند از:

 • هزینه خرید یک محصول نیمه تمام برای تکمیل در کارخانه بیمه شده (زمانی که خط تولید زودهنگام قطع شود)
 • هزینه انتقال کالاهای نیمه تمام به سایر تولیدکنندگان برای تکمیل (در صورت قطع شدن پایان خط تولید)
 • هزینه خرید محصول تکمیل شده از سایر تولیدکنندگان و ارسال آن به مشتری به منظور از دست ندادن مشتری یا عدم پرداخت جریمه در صورت قطع کل خط تولید.
 • هزینه استفاده از خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و …) در خارج از کارخانه در صورت قطع شدن خدمات عمومی در داخل کارخانه.
 • هزینه انتقال، اجاره و تعمیر اضطراری ماشین آلات جایگزین تا تعمیر و راه اندازی مجدد ماشین آلات آسیب دیده.
 • مدت بیمه نامه غیرانتفاعی ناشی از خرابی ماشین آلات
 • مدت این بیمه نامه یکسال است ولی در صورت درخواست بیمه شده قابل تمدید می باشد.

۵- تجهیزات الکترونیکی (EE)

این نوع بیمه نامه مهندسی تجهیزات و دستگاه هایی مانند تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، تجهیزات مخابراتی، اتاق سرور و موارد مشابه را پوشش می دهد که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی بالاتر از ارزش قطعات مکانیکی است.

اقلام تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیکی (EE)

 • کامپیوترها و قطعات خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، رابط ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر.
 • تجهیزات اضافی که برای عملیات مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور.
 • کارت های فلش، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری.
 • تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه ایکس، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاه، تشخیص پزشکی و غیره.
 • وسایل ارتباطی الکترونیکی مانند باجه تلفن مرکزی، دستگاه های تلکس، تجهیزات ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی.
 • دستگاه های فیلمبرداری، دوربین ها، دستگاه های فیلمبرداری، ضبط و پخش صدا.
 • ماشین های اداری مانند دستگاه فتوکپی، کامپیوترهای شخصی و غیره.

خطرات تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیکی (EE)

 • آتش سوزی، صاعقه، انفجار.
 • زلزله، ریزش کوه، بهمن.
 • سیل، سیل و طوفان.
 • خرابی ناشی از عوامل الکترونیکی و مکانیکی (در صورتی که این خسارت مشمول تعهد فروشنده یا مشمول قرارداد نگهداری بیمه شده باشد)
 • سانحه هوایی.
 • دوده، خوردگی، گرد و غبار، رطوبت، گرد و غبار.
 • آسیب عمومی توسط کارکنان

خطرات اضافی در بیمه تجهیزات الکترونیکی (EE)

 • همچنین بیمه‌گر می‌تواند خطر سرقت، آسیب‌دیدگی نرم‌افزار یا هزینه اجاره دستگاه‌های جایگزین را تا زمان راه‌اندازی مجدد با پرداخت حق بیمه اضافی بیمه کند.
 • بیمه شده می تواند تجهیزات بیمه شده را به ارزش واقعی (با احتساب طول عمر) بیمه کند، در این صورت در صورت بروز خسارت، قیمت بیمه شده بابت استهلاک از قیمت جدید کسر و مابقی پس از کسر به بیمه شده پرداخت خواهد شد. کسر
 • حتی اگر بیمه‌گذار اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی جدید بیمه کند، در صورت خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، بهای واقعی اقلام بیمه‌شده (با احتساب طول عمر) به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود. .
 • کلیه هزینه های امداد و نجات، رفت و آمد به تعمیرگاه، تعویض قطعات و هزینه تعمیرات مشمول این بیمه می باشد.
 • بیمه شده با پرداخت حق بیمه اضافی می تواند خسارت اموال مجاور یا خسارت جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث را نیز پوشش دهد.

اقلامی که تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیکی نیستند (EE)

 • از آنجایی که اطلاعات تجهیزات الکترونیکی قیمتی ندارد و دارای ویژگی امنیتی است و منوط به گذشت زمان است، غیرقابل بیمه است.
 • ولتاژ برق مشمول این بیمه نمی شود زیرا تجهیزات الکترونیکی باید مجهز به سیستم حفاظت از نوسان برق باشند.
 • آسیب های ناشی از ویروس ها

مدت بیمه تجهیزات الکترونیکی

مدت این بیمه نامه یکسال است ولی در صورت درخواست بیمه شده قابل تمدید می باشد.

۶- بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)

این بیمه مهندسی خسارات وارده به کالاهای قابل نگهداری در سردخانه مانند مواد پروتئینی، میوه ها، لبنیات و همچنین محصولات شیمیایی و دارویی و مانند آن را پوشش می دهد.

 • متقاضیان بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)
 • صاحبان سردخانه
 • کاربران (اجاره کننده) سردخانه ها.
 • موسسات تولید محصولات کشاورزی.
 • عمده فروشان میوه و سبزیجات.
 • صنایع و فرآورده های گوشت و ماهی.
 • تولیدکنندگان لبنیات.
 • صنایع شیمیایی و دارویی.

خطرات تحت پوشش بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)

 • خروج ناگهانی و غیرقابل پیش بینی مبرد از مدار خود.
 • خرابی مکانیکی تجهیزات سردخانه
 • یخ زدن تصادفی در دمای توصیه شده
 • مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه.
 • اشتباهات در طراحی سیستم سردخانه
 • آلودگی ناشی از نشت مبرد.
 • انفجار فیزیکی
 • برق، گاز یا هر سوخت دیگری را قطع کنید.
 • سهل انگاری، بی احتیاطی
 • وندالیسم غیر گروهی
 • سایر رویدادها به جز مواردی که به صراحت در بیمه نامه قید شده است.
 • مشاوره و خرید

خطرات خارج از پوشش بیمه ای فساد کالا در سردخانه (DOS)

 • انقباض، عیوب ذاتی.
 • نگهداری نامناسب، آسیب به بسته بندی.
 • نوسان دما، جریان هوا ناکافی.
 • جنگ، واکنش های هسته ای، انفجار شیمیایی.
 • اقدامات عمدی بیمه گر یا کارکنان او.
 • آتش، صاعقه، آتشفشان.
 • سرقت.
 • سیل، زلزله، رانش زمین، طوفان.
 • همچنین بیمه‌گر می‌تواند خطرات ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا سرقت را با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش دهد.

مدت بیمه فساد کالا در سردخانه

مدت این بیمه نامه یکسال است ولی در صورت درخواست بیمه شده قابل تمدید می باشد.

۷- بیمه عیوب اولیه و پنهان ساختمان (LDB)

این بیمه نامه ساختمان های مسکونی در زمان بهره برداری را در مقابل هرگونه آسیب وارده به سازه و تجهیزات ساختمان در اثر طراحی اشتباه، معیوب بودن مصالح یا مصالح و اجرای نامناسب کاری که در زمان ساخت فاش نشده است به شرح زیر پوشش می دهد. :

 • سازه های ساختمانی شامل فونداسیون، قاب، سقف و سختی ده سال.
 • نمای ساختمان، پنج سال.
 • عایق رطوبتی ساختمان، پنج سال.
 • تجهیزات و تاسیسات برقی، مکانیکی و آسانسور سه سال.
 • هزینه های لازم برای نظافت محل و دفع زباله.
 • هدف از این بیمه نامه حفظ و توسعه امنیت سازندگان و سرمایه گذاران در بخش ساختمان، حفظ و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارتقای کیفیت ساختمان ها و رعایت اصول فنی و استانداردهای ساختمانی می باشد.

اقلام تحت پوشش بیمه عیوب اولیه و مخفی ساختمان (LDB)

این بیمه نامه در طول مدت اعتبار بیمه نامه هر گونه نقص در سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی اشتباه، اجرا نادرست، معیوب بودن مصالح و مصالح را آشکار خواهد کرد که در زمان صدور به بیمه گر اعلام می شود. گواهی پایان کار توسط بیمه گر و تاییدیه بازرس فنی. این بیمه نامه خسارات مالی ناشی از عیوب پنهان ساختمان از جمله تخریب کل ساختمان، هزینه های جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت، هزینه های نظافت محل و دفع ضایعات و مواردی از این قبیل را پوشش می دهد.

ساختار اصلی چیست؟

سازه های اصلی ساختمان شامل کلیه اجزای سازه های باربر داخلی و خارجی است که برای پایداری یا استحکام ساختمان ضروری است اعم از پی ها، ستون ها، کف ها، تیرها، بادگیرها، کلیه دیوارها و سقف ها.

ساختار جانبی چیست؟

سازه های جانبی ساختمان شامل کلیه اجزای غیر باربر ساختمان از قبیل دیوارهای غیر باربر، در و پنجره، گچ بری، کاشی کاری، کف سازی، نازک کاری، فاضلاب داخلی، تاسیسات ثابت برقی و مکانیکی به جز آنهایی که تحت ساختارهای اصلی ساختمان تعریف شده اند.

چرا بیمه مهندسی با بیمه ایران؟

شرکت سهامی بیمه ایران با بیش از ۸۵ سال سابقه و سرمایه ای بالغ بر ۴۰۰۰ ملیارد تومان تنها شرکت بیمه ای در ایران است که ثابت کرده است در طول این سالها به حیات خود ادامه دهد و تعهدات کوتاه مدت ، بلند مدت و حتی تعهدات شرایط سخت مانند جنگ و بلای طبیعی  خود را به نحو احسن اجرا نموده است.همچنین بیمه ایران از معدود شرکتهای بیمه اتکایی بین المللیست که می تواند ریسک شرکتهای دیگر را پوشش دهد. بدین معنی که چنانچه بیمه های مهندسی خود را نزد شرکت بیمه دیگری غیر از بیمه ایران تحت پوشش قرار دهید،آن شرکت می بایست بخشی از ریسک این بیمه نامه را نزد بیمه گر اتکایی دیگری مانند بیمه ایران بیمه نماید.و بالاخره شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان تنها شرکت بیمه دولتی در برابر خسارتهای عمومی و همگانی و حتی بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله به یاری آسیب دیدگان می شتابد.

چرا بیمه مهندسی  با نمایندگی حسینی ؟

شرکت سهامی بیمه ایران عملیات بیمه گری خود را توسط شبکه فروش عظیم و متخصص خود ، بنام نمایندگان بیمه ارائه می‌نماید،یکی از این شبکه فروش نمایندگی حسینی می باشد ، که با تلفیق تخصص و تجربه بهمراه نیروهای جوان خود در بیمه مهندسی نیز مانند سایر رشته های بیمه ای خدمات شایسته ای بصورت مشاوره های تلفنی به بیمه گزارن و بیمه شدگان عزیز ارائه نموده است.نمایندگی حسینی در کرج  طی ده سال گذشته همواره جزو نمایندگان برتر بیمه مهندسی بیمه ایران خود را مطرح نموده اس.

درباره ما

09126507886