با توجه به قوانین مدنی تمامیه افراد جامعه نسبت به صدمه وارده به افراد مسئول می باشند و باید نسبت به رفع آن تلاش کنند .

بیمه مسئولیت  مسئولیتی است که کارفرما در مقابل کارکنان در محیط کاری برعهده دارد آن ها را بیمه می کند تا در صورت بروز مشکل و خسارت های غیر قابل پیش بینی بیمه خسارت ها را پرداخت کند و پاسخگو باشد.

یکی از بیمه هایی است که بسیار ضروری است چرا که چه بسیار بودند و حتی هستند افرادی که در محیط کار دچار صدمه های جانی می شوند که اکر بیمه مسئولیت می بودند بیمه خسارت ها را پرداخت می کرد این بیمه مخصوصا برای افرادی که کار های یدی و سنگین و فنی انجام می دهند بسیار توصیه می شود.

بیمه مسئولیت به دو دسته کلی تقسیم می شود بیمه های مسئولیت عمومی و بیمه های مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت عمومی :

افراد ممکن است در طی فعالیت های روزانه به فرد دیگری صدمه وارد کنند که این خسارت ها ممکن است در زمینه مالی و یا جانی باشند.

که بیمه مسئولیت عمومی شامل این موارد می باشند.( بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه مسئولیت مدنی اتش سوزی، بیمه مسئولیت جامع شهرداری، بیمه مسئولیت ورزشی و….)

بیمه مسئولیت ساختمانی

همان طور که از اسم اش مشخص است کارفرمایان در مقابل زیان هایی که ممکن است شخص ثالث در طی عملیات ساخت ساختمان دچار صدمه و آسیب شوند که در این صورت بیمه مسئولیت ساختمانی هزینه صدمات وارده به شخص را می پردازد

بیمه مسئولیت مدنی آتش سوزی

بیمه ای می باشد که توسط آن شخص ثالث نسبت به صدماتی که ممکن است بر اثر آتش سوزی محل به اشخاص مجاور آن وارد شود بیمه می شوند تا در صورت صدمه و آسیب بیمه هزینه های وارد شده را پرداخت نماید که این خسارات ممکن است جانی و یا مالی باشد.

بیمه های آتش سوزی  خسارت های این چنینی را پرداخت نمی کند اما بیمه مسئولیت مدنی آتش سوزی کاملا این خسارت ها را پرداخت می کند و در واقع فرق بیمه آتش سوزی با بیمه مسئولیت آتش سوزی در همین موضوع می باشد

بیمه مسئولیت جامع شهرداری

شهرداری به دلیل انجام فعالیت های عمرانی در طول شهر موظف است که مسئولیت خسارات جانی و مالی که ممکن است به شخص وارد شود را پرداخت نماید که این موضوع با بیمه مسئولیت جامع شهرداری قابل حل است و این بیمه تمامی خساراتی که به شخص ثالث در طی انجام فعالیت های عمرانی شهرداری وارد می شود را می پردازد.

بیمه مسئولیت ورزشی

در مجموعه های ورزشی و استخرها ممکن است شخص آسیب ببیند در این صورت مدیر مجموعه موظف است که هزینه خسارت های وارد شده را بپردازد در این صورت اگر بیمه مسئولیت نداشته باشد باید هزینه زیادی را پرداخت نماید مخصوصا اگر خسارت زیادی بر شخص وارد شده باشد و حتی گاهی ممکن است شخص ثالث فوت کند.

بیمه مسئولیت حرفه ای :

هر فردی با توجه به کار و حرفه ای که انجام می دهد ممکن است به افراد دیگر خسارت وارد کند که به این بیمه، بیمه مسئولیت حرفه ای می گویند.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان :

پزشکان در قبال خسارت هایی که ممکن است بر بیمار وارد کند خود را بیمه کرده تا در بروز مشکلات این چنینی بتوانند خسارت های وارده را از طریق بیمه پرداخت نمایند.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران سینما :

مدیران سینما از طریق این بیمه مسئولیت  خسارات جانی و مالی که ممکن برای شخص ثالث در سالن سینما و کنسرت پیش بیاید را پرداخت می کنند.

بیمه مسئولیت مراقبین در منزل

این بیمه افرادی را که برای مراقبت کودک و یا سالمندان وارد منزل می شوند را در برابر حوادث و صدمه های غیر قابل پیش بینی بیمه کنند تا در صورت بروز مشکل بیمه مسئولیت خسارت های وارد شده را پرداخت نمایند.

09126507886