بیمه اتکائی به بیمه ای گفته می شود که مختص خود شرکت های بیمه می باشد و در واقع بعضی از شرکت های بیمه  برای آن که  منافع مشتریان محفوظ  بماند خود را بیمه اتکائی می کنند.

در واقع شرکت های بیمه خود را در مقابل خسارت هایی که ممکن است پیش بیاید موسوم میدارند.

انواع بیمه اتکایی در کرج

بیمه اتکایی به ۴ نوع بیمه تقسیم می شود.

بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی در کرج

در پوشش اتکایی اجباری، بیمه گر واگذارنده موظف مى‌شود که مبلغ معینی از اتکایى رشته‌ هاى خاصى را به‌ بیمه ‌گر اتکایى پیشنهاد کند و در مقابل بیمه ‌گر اتکایى ملزم به پذیرش آن است. اگر مبنای رابطه بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه ‌گر اتکایى، سرمایه بیمه شده باشد، به آن قرارداد اتکایى نسبی مى‌گویند و اگر بر مبنای خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایى مازاد خسارت گفته مى‌شود.

در قرارداد اتکایى اجبارى، بیمه ‌گر اتکایى ملزم به پذیرش هر آنچه بیمه ‌گر واگذارنده در چارچوب مفاد قرارداد پیشنهاد مى‌کند، می باشد. به ‌عبارت دیگر، بیمه ‌گر واگذارنده در صدور بیمه نامه مختار است و مى‌تواند بیمه‌ نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت‌ هاى مربوط را نیز بپردازد. بیمه ‌گر اتکایى غیر از موارد استثناء از قبیل قصور و کلاهبردارى واگذارنده، نمى‌تواند هیچ‌ گونه دخالتى در عملیات صدور بیمه نامه توسط واگذارنده داشته باشد.

بیمه‌ی اتکایی اختیاری در کرج

این نوع بیمه نامه اتکایی از قدیمی‌ترین اشکال قرارداد اتکایى است

قرارداد اتکایی غیرنسبی یا مازاد خسارت در کرج

در این نوع از بیمه اتکایی مسئولیت بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکایى بر اساس خسارت تعیین مى‌شود؛ و این مشخصه اصلی قراردادهاى مازاد خسارت است. برخلاف قراردادهاى نسبى که تعهدات طرفین بر اساس سرمایه استوار است، حق بیمه‌ اى که بیمه‌گر اتکایى براى اجرای تعهدات خود دریافت مى‌کند درصدى از مجموع حق بیمه ‌هاى پرتفوى (مجموع سهام) واگذارنده در رشته خاص یا مجموعه فعالیت ‌هاى او است، در صورتى‌ که در قراردادهاى اتکایى نسبى میزان حق بیمه سهم بیمه‌گر اتکایى با توجه به سرمایه بیمه ‌شده تعیین مى‌گردد.

قرارداد اتکایی نسبی در کرج

در این نوع از قراردادهاى اتکایى، مبلغ بیمه ‌شده، حق بیمه و خسارت به نسبت درصدى که از قبل مشخص‌ شده بین بیمه ‌گر واگذارنده و بیمه ‌گر اتکایى تقسیم مى‌شود.

فواید بیمه اتکایی در کرج

 • پراکنده کردن میزان تعهدات در مقابل خطرات
 • افزایش توان شرکت‌های بیمه در گسترش فعالیت خود
 • توانایی پذیرش پوشش دادن انواع خطرات و معامله در حجم‌‌های مختلف مالی
 • ثبات عمل در امر پذیرش خطرات
 • امکان ارائه ی خدمات متنوع‌تر
 • امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت‌‌های بیمه‌ ای
 • افزایش ظرفیت پذیرش ریسک و صدور بیمه نامه
 • تنوع و بهبود سرمایه ریسک
 • پوشش حوادث فاجعه آمیز
 • ابزاری برای مدیریت ریسک
 • انتقال و کسب تخصص در صنعت بیمه

انتظارات شرکت بیمه مستقیم از بیمه گر اتکایی:

 • کنترل و مدیریت ریسک های بزرگ در جهت افزایش توانایی شرکت در این زمینه.
 • ایجاد ثبات در نتایج عملیات فنی واگذارنده.
 • حمایت از مؤسسه واگذارنده در مقابل خسارت های کلی یا خسارت های سنگین که افزون بر توان مالی شرکت است.
 • توزیع جغرافیایی ریسک های بیمه شده در مقابل خطرهای فاجعه آمیز به مطلوب ترین حالت ممکن.
 • راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین المللی داشته باشد.
 • دریافت کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روش‌ها و سیستم‌ها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی.

فسخ قرارداد اتکایی

 • نتیجه قرارداد و میزان خسارت وارده
 • نبود سود دهی و ورشکستگی

تصویب قوانین نظارتی جدید از قبیل وضع قوانین نظارت و کنترل ارز که پرداخت و خروج هرگونه ارزی را برای حق بیمه اتکایی و تسویه ‌حساب ‌ها غیر ممکن می سازد.

تمایل یکی از طرفین قرارداد بیمه اتکایی و یا هر دو طرف برای فسخ قرارداد

09126507886