بیمه اتومبیل بیمه ایران

بیمه اتومبیل یکی از بیمه های ضروری و مهم است .

صاحبان اتومبیل باید نسبت به بیمه کردن ماشین خود اقدام نمایند به این خاطر که شما هرچقدر هم راننده ماهر و حرفه ای باشید ممکن است به دلایل متعددی نتوانید به خوبی شرایط را کنترل کنید و اتفاق ناگواری برایتان پیش بیاید در این شرایط اگر بیمه نداشته باشید از تمامیه مواردی که بیمه اتومبیل پوشش می دهد محروم خواهید بود.

اتومبیل چیست ؟

هر گونه وسیله نقلیه سبک و سنگین مانند: کامیون ، اتوبوس، موتور سیکلت، سواری، تراکتور و تمام وسایلی نظیر مواردی که بیان شد

بیمه اتومبیل در کرج  چیست و چه مواردی را پوشش می دهد ؟  

بیمه اتومبیل نوعی بیمه می باشد که مجموعه ای از خسارت ها را پوشش می دهد از جمله :

 • تصادف اتومبیل با اتومبیل
 • تصادف اتومبیل با شخص
 • آتش گرفتن اتومبیل
 • سرقت اتومبیل شخصی که ماشین خود را بیمه کرده است و حتی تمامیه صدمه هایی که به سرنشینان و راننده  وارد می شود را بیمه اتومبیل پرداخت خواهد کرد.

در واقع بیمه اتومبیل به دو دسته ی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه تقسیم می شود

بیمه بدنه در کرج چیست ؟

بیمه بدنه نوعی بیمه برای صاحبان اتومبیل است که اجباری نیست و شخصی که صاحب اتومبیل می باشد می تواند این بیمه را به میل خود انجام دهد اما معمولا افرادی که همیشه حواسشان به همه چیز می باشد حتما از این نوع بیمه نیز استفاده می کنند.

بیمه بدنه به دو دسته تقسیم می شود خسارت های جزئی و خسارت های کلی است.

بیمه بدنه تمامی خسارت های ناشی از موارد زیر را پرداخت می نماید:

 • برخورد وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر
 • حریق و آتش گرفتن اتومبیل بیمه شده
 • واژگونی ماشین بیمه شده
 • سرقت اتومبیل
 • خسارت هایی که به اتومبیل صدمه دیده در صورت انتقال آن از جایی به جای دیگر
 • خسارت هایی که به لاستیک و باطری وارد می شود

با مواردی که در بالا بیان شد متوجه اهمیت و فواید و مزایای این نوع بیمه برای صاحب اتومبیل شدیم و دستگیرمان شد با آن که این نوع بیمه اجباری نیست اما با مزایای زیادی که دارا است بهتر است که اتومبیل خود را علاوه بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه نیز کنیم.

 

بیمه بدنه خسارت های دیگر را نیز پرداخت می نماید که جزء خسارت های جزئی می باشد:

( سه مورد از مواردی که بیمه بدنه به عنوان خسارت های جزئی پرداخت می کند)

 • خسارت بابت شیشه شکسته ماشین
 • خسارت هایی که به دلیل بلاهای طبیعی به ماشین وارد می شود
 • خسارت به دلیل صدمه وارد شده به رنگ ماشین بر اثر اسید
 • و…

بیمه شخص ثالث  در کرج چیست؟

همان طور که در ابتدا مطلب بیان شد بیمه اتومبیل به دو دسته بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه تقسیم می شود که بیمه بدنه اجباری نیست و شخص با میل خود می تواند آن را انجام دهد اما بیمه شخص ثالث زیر مجموعه بیمه اتومبیل است که اجباری نیز می باشد و صاحب اتومبیل باید دارای این نوع بیمه باشند.

بیمه شخص ثالث بیمه ای است که تمامیه خسارت های وارده بر شخصی که با اتومبیل شما برخورد داشته را پرداخت می نماید که این خسارت می تواند جانی و مالی باشد که جانی شامل فوت و نقص عضو و تمامی مواردی که به جسم شخص زیان دیده وارد شود و صدمات مالی هم که به تمامی موارد به غیر صدمات جانی که به شخص زیان دیده وارد شده را شامل می شود.

 نتیجه بیمه اتومبیل درکرج

تمامی افراد که دارای وسیله نقلیه می باشند به اجبار نیاز دارند که بیمه شخص ثالث را انجام دهند اما چه بهتر است که همین افراد بیمه بدنه را نیز انجام دهند به این خاطر که خطر و حادثه غیر قابل پیش بینی می باشد و اگر شما به طور کامل از بیمه اتومبیل  بهرمند شوید با خیالی آسوده استارت خواهید زد!