بیمه آتش سوزی

پیشگیری همیشه بهتر از درمان بود اما گاهی ممکن است اتفاق ها غیر قابل پیشگیری باشد پس ما باید به بعد اتفاق نیز فکر کنیم و در نظر داشته باشیم که اگر حادثه ای رخ داد چه می شود چه کاری باید انجام بدهیم.

شرکت های با اسم بیمه ایجاد شده اند که افراد می توانند با بستن قرارداد با این شرکت ها به فکر روز های حادثه و حوادث غیرقابل جبران باشند.

بر فرض مثال ممکن است که محل کار یا مسکن شما آتش بگیرد این یکی از اتفاق های غیرقابل پیش بینی است که ما باید به فکر آن باشیم و در واقع برای این اتفاق خودمان را آماده کنیم تا بتوانیم خسارت های آن را کم کنیم.

برای آن که بتوانیم خسارت های آن را جبران کنیم می توانیم خود را بیمه کنیم

شما برای جبران خسارت های ناشی از آتش سوزی می توانید از بیمه آتش سوزی استفاده کنید و خانه یا محل کار خود را تعمیر کنید.

بیمه آتش سوزی بیمه ای است که تنها خسارت های مالی و مادی را پشتیبانی می کند.

گرچه بیمه آتش سوزی برعکس اسمی که دارد فقط برای آتش سوزی نیست در واقع وقتی شما با بیمه قرارداد بیمه آتش سوزی می بندید در برابر خطرات و حوادث دیگر بیمه خواهید شد که به آن پوشش های اضافی بیمه آتش سوزی می گویند.

پوشش‌‌های اضافی بیمه آتش سوزی شامل موارد زیر است:

 • زلزله
 • سیل و طغیان آب
 • طوفان و تند باد
 • ضایعات ناشی از برف و باران
 • ترکیدگی لوله آب
 • سرقت با شکست حرز
 • شکست شیشه
 • سقوط هواپیما و هلیکوپتر یا قطعات آن ها
 • هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات

همان طور که بیان شد بیمه آتش سوزی دارای پوشش های اضافی می باشد و در واقع به این معنی که شما علاوه بر آتش سوزی در مقابل حوادث احتمالی دیگر مانند زلزله، سیل و… بیمه خواهید شد و خسارت های ناشی از آن را بیمه پرداخت خواهد کرد.

انواع بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی محل مسکونی

یکی از زیر شاخه های بیمه آتش سوزی است که صاحب خانه با استفاده از این بیمه خانه و اثاث داخل منزل خود را بیمه می کند و درصورت اتفاقات این چنینی بیمه خسارات را پرداخت می کند.

که خسارت هایی که بیمه برای آتش سوزی پرداخت می کند به سه دسته تقسیم می شود

 • مبلغی برای پرداخت خسارت هایی که به ملک وارد شده
 • مبلغی برای پرداخت خسارت هایی که به ساختمان وارد شده
 • مبلغی برای پرداخت خسارت هایی که به اثاث الکترونیکی وارد شده

بیمه آتش سوزی مناطق غیرصنعتی

این نوع بیمه مربوط به مناطق غیرصنعتی است و مانند دو بیمه قبلی محل و اثاث داخل آن بیمه می شود و در صورت مشکل بیمه مبلغی برای تعمیر و جبران پرداخت می نماید.

بیمه آتش سوزی معلم

که این نوع بیمه خود به دو دسته تقسیم می شود

الف ) بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت

به این معنی که با توجه به مبلغی که ثبت شده به همان مقدار خسارت ها را جبران می کند.

ب ) بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ شناور

به طور ماهیانه یا سه ماه یک بار با توجه به توافقی که بین بیمه گذار و بیمه گر می شود می توان از پوشش مناسب تر و بهتری استفاده کرد.

بیمه آتش سوزی مناطق صنعتی

یکی دیگر از انواع بیمه آتش سوزی است که محل و اثاثیه و دستگاه های داخل آن را بیمه می کند.

با توجه به اهمیتی که بیمه آتش سوزی دارد مخصوصا برای کسب و کار های پرخطر مانند رستوران ها یا پلاسکو ها باید نسبت به این قرار داد هر چه سریع تر اقدام نمایند تا بعد از حادثه دچار پشیمانی نشوند.